PDA

View Full Version : Koryu in AlaskaHeiku
29th March 2017, 06:26
Mugai Ryu Iaihyoho Shinkokan Dojo Anchorage, Alaska under Yoshitaka Nomura Sensei.