Likes Likes:  0
Results 1 to 2 of 2

Thread: Gyokko-ryū

 1. #1
  Join Date
  May 2000
  Location
  Melissa, TX
  Posts
  3,162
  Likes (received)
  1

  Default Gyokko-ryū

  Provided by Eric Weil

  Quote Originally Posted by 1978 Edition Bugei Ryűha Daijiten pages 229 and 230
  Gyokko-ryű (kosshijutsu, Shi-t˘jutsu*, ninp˘)
  So-wa Toda Saky˘ Isshinsai. Tenmon-nen-jű no Sakagami Tar˘ Kunishige no Gyokko-ryű shi-t˘jutsu* no dent˘ wo ukete, Toda Saky˘ Isshinsai ga Gyokko-ryű kosshijutsu oyobi Kot˘-ryű kopp˘ wo kais˘ shi, Momochi Sandayű ni tsutae, Iga-ryű ninjutsu no uchi ni densh˘ shite bakumatsu no Toda Shinryűken ni itaru. Shinryűken Masamitsu wa Meiji-yonjű-nen, kyűjű-sai de shikyo shi-ta. Nao Kot˘-ryű sansh˘.

  Founded by Toda Saky˘ Isshinsai. Based on Sakagami Tar˘ Kunishigeĺs Gyokko-ryű shi-t˘jutsu* tradition from the middle of the Tenmon era, Toda Saky˘ Isshinsai developed Gyokko-ryű kosshijutsu and Kot˘-ryű kopp˘
  and taught it to Momochi Sandayű according to inside of the Iga-ryű ninjutsu tradition from the latter days of the Tokugawa period, it came to Toda Shinryűken. Shinryűken Masamitsu died in Meiji 40 (1907) at the age of 90. Reference Kot˘-ryű for more.
  *note - I added a dash (-) between "shi" and "t˘" due to the software thinking it is a censored word.
  George Kohler

  Genbukan Kusakage dojo
  Dojo-cho

 2. #2
  Join Date
  May 2000
  Location
  Melissa, TX
  Posts
  3,162
  Likes (received)
  1

  Default

  Thanks to Syd Sked for the kanji.

  祖は戸田左京一心斎。天文年中の坂上太郎国重の玉虎流骨頭術の伝統をうけて、戸田左京一心が玉虎流骨指術および虎倒流骨法を開創し、百地三太夫に伝え、伊賀流忍術の内ね伝承して幕末の戸田真竜軒にいた る。真竜軒正 光は明治四十年、九十歳で死去した。なお虎倒流参照。
  George Kohler

  Genbukan Kusakage dojo
  Dojo-cho

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •