Mugai Ryu Iaihyoho Shinkokan Dojo Anchorage, Alaska under Yoshitaka Nomura Sensei.